Domäner

.SE DNS-SEC

dnssecDNS Security Extensions (DNSSEC) är ett säkrare sätt att göra uppslagningar på Internetadresser för exempelvis webb och e-post. Detta gör det möjligt att säkerställa både att de kommer från rätt avsändare och att innehållet inte har ändrats under överföringen.

För gemene man innebär det att risken minskar för att bli lurad vid till exempel bankaffärer eller shopping på nätet, eftersom det blir lättare för användaren att fastställa att man verkligen kommunicerar med rätt bank eller butik snarare än med en bedragare.

En målgrupp för .SE-DNSSEC är alla som driver välbesökta webbplatser och där det kan finnas ett kommersiellt eller ideologiskt intresse för en angripare att styra över besökarna till sin egen webbplats. För den kategorin av användare är .SE-DNSSEC en viktig pusselbit i arbetet med att erbjuda besökarna en trygg och säker Internetmiljö.

(Information från .SE)

Läs mer om .SE-DNSSEC

Priser

.SE-DNSSEC
Engångsavgift 0 kr

Beställningsformulär

Ev. kundnummer
Namn *
Personnummer
(10 siffror utan bindestreck)
*
Adress *
Postnummer *
Ort *
Telefonnummer
Nummer där vi når dig dagtid.
*
Kontakt e-post *
SE-domän
.SE-domän
Domän att ställa in DNS-SEC på.
*
Övrig info
Här kan du skriva övrig info till oss som inte hör hemma i något annat fält i formuläret.
E-legitimation
Om du vill kan du skriva under beställningen med e-legitimation istället för via papper
Spamkontroll *
* = obligatorisk
Kontakta oss
Stäng