Postmaster

Login:

1. Surfa till http://mail.gotanet.se/postfixadmin/
2. Ange postmaster som Huvudkonto.
3. Ange domän som Domänkonto.
4. Ange lösenordet för postmaster@example.se kontot.

 

Huvudmeny: 1. Här anger man vilka val man vill göra.

 

Lägga till ett nytt e-postkonto:

1. Ange namn för konto.
2. Ange ett lösenord.
3. Verifiera lösenordet.
4. Ange namnet på användaren (ej obligatorisk).

 

Radera ett e-postkonto:

1. I huvudmenyn välj ”E-postkonto”.
2. Klicka på ”soptunnan” för det konto som ska raderas.
3. Ange mottagare för e-post för vidaresändning (ej obligatorisk)
4. Klicka på ”Verifiera Rader” knappen


 

Skapa ett alias till ett e-postkonto:

1. I huvudmenyn välj ”Nytt alias”.
2. I komboboxen välj det konto som alias skall tillhöra.
3. Ange aliaset i det tomma fältet för Alias.

 

Ändra, lägga till användare för ett alias:

1. I huvudmenyn välj ”Alias Eftersändningar”.
2. Klicka på ikonen under kolumnen ”Ändra” för aliaset.
3. Lägg till ett befintligt konto för domänen genom att välja det i komboboxen.
4. Lägg till en extern mottagaradress genom att skriva in den i ”Lägg till e-postadress”.

 

Radera ett alias för ett e-postkonto:

1. I huvudmenyn välj ”Alias Eftersändningar”.
2. Klicka på ”soptunnan” för det konto som skall raderas.
3. Klicka på ”Verifiera Rader” knappen

 

Lägga till eftersändningskonto:

1. I huvudmenyn välj ”Ny eftersändning”.
2. Ange mottagaradressen i fältet ”Eftersändningsadress”.
3. Ange det konto som skall eftersändas i fältet ”Lokalt namn”.
4. Klicka på ”Lägg till”.

 

Radera eftersändningskonto:

1. I huvudmenyn välj ”Alias Eftersändningar”.
2. Klicka på ”soptunnan” för det eftersändningskonto som skall raderas.

 

Ny e-postrobot:

1. I huvudmenyn välj ”Ny e-postrobot”.
2. Ange önskat namn för ”roboten”.
3. Ange vart en kopia skall skickas.
4. Ange ämnet för svarsmailet som skickas.
5. Ange text för svarsmailet som skickas.

 

Radera e-postrobot:

1. I huvudmenyn välj ”Mailrobot”.
2. Klicka på ”soptunnan” för den robot som skall raderas.
3. Klicka på ”Radera e-postrobot”.


Användare

Login:

1. Surfa till http://mail.gotanet.se/postfixadmin/users/
2. Ange test som Huvudkonto.
3. Ange example.se som Domänkonto.
4. Ange lösenordet för test@example.se kontot.

 

Huvudmeny:

1. Här finns bara en länk att välja på och det är ”Ändra Kontouppgifter test”.

 

Ändra lösenord:

1. Ange nytt lösenord i fältet ”Nytt lösenord”.
2. Verifiera lösenordet i fältet ”Lösenord (verifiera).
3. Klicka på ”Ändra kontouppgifter”.

 

Aktivera vidaresändning:

1. Klicka på ”Aktivera vidaresändning”.
2. Ange eftersändningsadress i fältet ”Eftersänd e-post till”.
3. Klicka på ”Aktivera, spara, kopiera och eftersändning” om kopia skall sparas på servern.
4. Klicka på ”Ändra kontouppgifter”.

 

Aktivera E-postrobot:

1. Ange subjekt i fältet ”E-postrobot subjekt”.
2. Ange text i fältet ”E-postrobot innehåll”.
3. Klicka på ”Aktivera e-postrobot”.
4. Klicka på ”Aktivera, spara, kopiera och eftersändning”.
5. Ange eftersändnings adress (ej obligatorisk).
6. Klicka på ”Ändra kontouppgifter”.

Kontakta oss
Stäng