Telefoni

Hotline

Gotanet Hotline är en punkt-till-punkt-kommunikationslänk där ett samtal kopplas automatiskt till den förvalda destinationen utan ytterligare åtgärd från användaren än att luren lyfts eller en knapp aktiveras på.

Gotanet Hotline använder mobiltelefoni vilket har den stora fördelen att inget telefon eller IP-nät behöver installeras.

Gotanet Hotline kompletteras alltid med en telefon eller liknade som ansluts i en RJ11-kontakt. Vid behov kan avståndet mellan denna anslutna telefon förlängas över exempelvis ett fastighetsnät för central placering eller för att åstadkomma bra talkvalitet i mobilnätet.

Exempel på användningsområden

  • Telefon på en vägg för att nå direkt till Taxi.
  • Larmtelefon i hiss
  • Trygghetslarm

Tillval

  • Analog väggtelefon

  • Projektering inför installation

  • Installation på plats

Offertförfrågan

Kontakta oss
Stäng