Telefoni

SIP Trunk

Enkel och flexibel växelanslutning över IP.

Med Gotanet SIP Trunk ansluts en IP-baserad företagsväxel till det allmänna telenätet direkt över Internet eller ett IP VPN. Tjänsten ersätter helt traditionella hyrda förbindelser för växelanslutningar samtidigt som behovet av kundplacerade gateways för konvertering av samtal till/från IP-telefoni elimineras – all trafik mellan IP-telefoner och allmänna telenätet hanteras av redundant gateway-utrustning i Gotanets nät.

sip_trunk

Tjänsten ger tillgång till alla de basfunktioner och tjänster som traditionell telefoni erbjuder, såsom nummerserier, direktinringning, samtal till larmtjänst och andra samhällstjänster. De flesta tilläggstjänster som erbjuds för traditionell telefoni kan också fås i kombination med en SIP Trunk.

Tjänsten levereras som en logisk förbindelse över valfritt IP/bredbandsnät och är alltså tillgänglig även för företag som inte är bredbandskunder i Gotanet. Anslutningspunkt i Gotanet är alltid dubbla s k Session Border Controllers (SBC). SBC-systemet gör det möjligt att hantera icke-publika IP-adresser, adressöversättning (NAT-traversal) och s k Topology Hiding. Vidare kontrollerar och filtrerar systemet alla SIP-meddelanden till och från en kunds växel och säkerställer att endast korrekta meddelanden vidarebefordras till nästa system. Därmed ges ett gott skydd mot DOS-attacker och liknande säkerhetsrisker. Vi rekommenderar även att all SIP-signaleringen krypteras med antingen TLS eller IPSec.

Priser

SIP Trunk
Engångsavgift 500 kr
Månadsavgift 4 kanaler 100 kr
Månadsavgift 10 kanaler 200 kr
Månadsavgift 30 kanaler 500 kr
Bindningstid 0 månader
Uppsägningstid 3 månader
Samtalspriser Minutpris Öppningsavgift
Fasta nätet 12 öre 32 öre
Svenska mobilnät 59 öre 32 öre
Utlandssamtal icon_pdf_smallPrislista
Tillvalstjänster
Nummerpresentation 10 kr/mån
Telesvar 10 kr/mån Läs mer om tjänsten

Beställningsformulär

Kontakta oss
Stäng