Företag

A2P SMS via SMPP/SMTP & HTTP

A2P (Application-to-Person) innebär enkelt förklarat att en maskin eller system skickar ett vanligt SMS till en mobiltelefon-användare. Möjligheterna för användningsområden är i det närmaste oändliga – men vanliga tjänster är aviseringar, påminnelser, två faktors autentisering och grupputskick. Det finns även en option som gör det möjligt att svara på SMS:et där svaret hamnar som ett mail i angiven mailkorg.

Att använda tjänsten är mycket enkelt. Ni anropar smsgateway.gotanet.se tillsammans med det användarnamn och lösenord som ni får av Gotanet efter avtalstecknande.

Avtalstid

Tillsvidare med 3 månaders uppsägningstid

Betalningsvillkor

Fasta avgifter faktureras månadsvis i förskott. Volymbaserade avgifter faktureras månadsvis i efterskott.
Prisstegen avser antal SMS per hel kalendermånad, volymrabatt lämnas på de SMS som överstiger det första steget.
Avstämning av antal SMS görs den 1.e i varje månad.

Priser

Engångsavgift Månadsavgift
Avgift per SMPP- eller HTTP-konto 250 kr 250 kr
Inkommande SMS2Mail (option) 500 kr 100 kr
SMS per st inom Sverige 0 – 5 000 st 0,38 kr
SMS per st inom Sverige 5 001 –> 0,35 kr
SMS per st till utlandet 0,70 kr

Beställningsformulär

Steg 1 av 2

  • Adressuppgifter

  • Telefonnummer där vi når dig dagtid.
  • Här kan du skriva övrig info till oss som inte hör hemma i något annat fält i formuläret.
Kontakta oss
Stäng