Mobilt

Mobiltelefoni

Tillsvidareabonnemang utan bindningstid, 3 månaders uppsägningstid
Standard Mellan Fastpris
Månadsavgift 59 kr 149 kr 299 kr
Engångsavgift inkl. portering * 99 kr 99 kr 99 kr
Öppningsavgift 0,59 kr 0 kr ** 0 kr
Minutavgift, svenska nät 0,59 kr/min 300 fria min ** 0 kr/min
SMS 0,59 kr/st 300 fria ** 0 kr/st
MMS 1,59 kr/st
Data 2 GB/mån 6 GB/mån 20 GB/mån
Surfa som hemma i hela EU/EES Ja Ja Ja
Tillvalspaket Månadsavgift
+5 GB data 149 kr
+10 GB data 299 kr
SMS-paket +250 st 99 kr
Tillval MEX Månadsavgift MEX-minuter Trafikavgift via MEX
MEX 100 kr 1000 fria min se SIP-trunkprislista
Övrigt Engångsavgift
Borttappat/Byte av simkort 99 kr

* Portering innebär att du behåller ditt gamla nummer. Du kan även välja att få ett nytt nummer.
** Därefter enligt prisplan Standard.

För att din mobiltelefon ska fungera i Gotanets nät måste den ha stöd för 3G samt får ej vara låst till någon annan mobiloperatör.
För priser till utland samt roaming se separat prislista.

Med hjälp av Gotanets täckningskarta kan du söka på kommun, ort, gata och postnummer.
Eller använda snabbval för att kontrollera hur nätet ser ut där du befinner dig. Kartan visar Gotanets täckning i Sverige.

Allmänt om täckning

Information om täckning är endast vägledande och det går aldrig att garantera täckning på enskilda platser. Täckning och hastighet för mobila tjänster kan variera beroende på en mängd olika saker, exempelvis på geografiska förhållanden som berg, dalar och skog.

Täckningskartan
Täckningskartan visar var man normalt har goda möjligheter att ringa och surfa. Den täckning som du faktiskt får kan dock variera från den som visas på kartan, bland annat beroende på hur många som ringer eller surfar samtidigt inom samma område. Möjligheten att ringa eller surfa inomhus påverkar av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.

Vilken mobiltelefon, surfplatta, modem eller router du använder har betydelse för hur du upplever täckning och hastighet.

Det kan gå att förbättra möjligheterna att ringa och surfa genom att använda så kallad hands free (sladd med hörlur och mikrofon) eller en extern antenn. Möjligheterna kan också förbättras ytterligare om mobiltelefonen ligger fritt istället för att hållas i handen eller ligger i en ficka eller en väska.

Täckningsnivå

Bastäckning
Här finns möjlighet att kunna ringa och surfa utomhus under förutsättning att du inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan.

God täckning
Här finns goda möjligheter att kunna ringa och surfa utomhus. Det kan även gå att ringa och surfa inomhus, särskilt om du står nära ett fönster och inte försämrar mottagningen genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan.

Mycket god täckning
Här kan du sannolikt ringa och surfa både utomhus och inomhus. Inomhustäckningen påverkas dock av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.

Normalhastighet
Normalhastigheten anges med ett intervall och avser ett genomsnitt för hela mobilnätet och speglar därför inte nödvändigtvis den enskilda användarens upplevelse. Normalhastigheten utgör således ingen garanti för vad den enskilda användaren faktiskt får vid varje tillfälle, utan är en uppskattning av vad användaren normalt kan förvänta sig.

Hastigheten kan variera beroende på en mängd olika saker, exempelvis geografiska förhållanden, om du befinner dig inomhus eller utomhus, hur många som samtidigt ringer eller surfar inom samma område och vilken mobiltelefon, surfplatta, modem eller router du använder.

Om du har ett abonnemang med begränsad datavolym och förbrukat denna volym så uppnås en lägre hastighet. Om du har ett abonnemang med begränsad hastighet så är det inte möjligt att uppnå en högre hastighet.

Normalhastighet 3G: 3 – 17 Mbit/s
Normalhastighet 4G: 7 – 34 Mbit/s

Beställning

Tänk på att kontrollera med din nuvarande operatör om du har bindningstid och uppsägningstid innan du beställer och att du avslutat de avtalen. För att din mobiltelefon ska fungera i Gotanets nät måste den ha stöd för 3G/4G samt får ej vara låst till någon annan mobiloperatör.

Kontakta oss
Stäng