Inställningar / Guider

E-post

Här har vi information om våra e-postinställningar.

Inkommande e-post (IMAP)

Server: pop.ilait.se
Port: 143
Säkerhetstyp: Okrypterat eller STARTTLS
Inloggning: Krävs

Utgående e-post (SMTP)

Server: smtp.ilait.se
Port:
25 (Okrypterat/STARTTLS)
465 (SSL/TLS)
587 (Okrypterat/STARTTLS)
Inloggning: Krävs

Tjänsten kräver att din enhet har stöd för TLS 1.2 eller nyare.

 

Om du har en e-postadress som slutar med @gotanet.se, @gotanet.com eller @kinnet.nu gäller följande inställningar:

Inkommande e-post (IMAP)

Server: mail.gotanet.se
Port: 143
Säkerhetstyp: Okrypterat eller STARTTLS
Inloggning: Krävs

Utgående e-post (SMTP)

Server: smtp.gotanet.se
Port:
25 (Okrypterat/STARTTLS)
465 (SSL/TLS)
587 (Okrypterat/STARTTLS)
Inloggning: Krävs

 

Kontakta vår kundservice om inga av inställningarna ovan skulle fungera.

Kontakta oss
Stäng