Inställningar / Guider

E-post

Här har vi information om våra e-postinställningar.

Inkommande e-post (POP3)

POP3: mail.gotanet.se
Port: 110

Utgående e-post (SMTP)

SMTP: smtp.gotanet.se
Port: 465
Kryptering: SSL
Inloggning: Utgående server kräver inloggning

Kontakta oss
Stäng