Jätteäggen i Trollhättan

Konstprojektet med jätteäggen genomförs av Gotanet – ett företag i Leissner-koncernen – som en del av både koncernens stundande 50-års jubileum (2019) och stadens 100-års jubileum (2016).

Vi ville helt enkelt utsmycka staden med något nytt och låta några nya blivande konstnärer komma till tals. Vi har därför låtit några olika trollhättekonstnärer måla äggen och enda kravet vi ställt har varit att det ska vara trollhätteanknytning i motiven.

Äggen har placerats ut successivt sedan i våras och under Fallens dagar presenterade vi ytterligare ett ägg.

Gotanet har varit en sponsor till Fallens Dagar under många år och därför passade det bra att
offentliggöra projektet i samband med denna helg.

Äggen stod vid vårt tält på Hansenplatsen under Fallens Dagar och har nu återigen placerats ut runt om i staden.

Äggproduktionen har skett i ett båthus som Trollhättans Båtklubb lånat ut och Trollhättans Stad har ställt upp med utställningsplatser. Vi tackar dessa två samarbetspartners!

Konstnärerna är följande:

Ägg 1: Amanda Fässberg
Ägg 3: Anna Niklasson
Ägg 4: Niklas Nyblom
Ägg 5: Amanda Fässberg

Har ni några frågor går det bra att kontakta nedanstående personer.

Amanda Fässberg
Marknadschef och konstnärlig ledare
amanda.fassberg@gotanet.se
Tel 0702-979 335

Per Frykner
VD
per.frykner@gotanet.se

agg2

Kontakta oss
Stäng