Nya roamingpriser i EU för våra mobiltjänster

Fr.o.m. 2016-04-30 gäller nya regler när samtal görs inom EU, Norge och Lichtenstein. Det är ett första steg till att ha helt enhetliga priser inom hela EU fr.o.m. 2017-06-15.

Vi kommer följa dessa regler och de innebär följande förbättringar för dig som kund:
De tjänster (samtal, sms, data) som du använder inom hela EU kommer att räknas in i ev paket du har som kund.

Du kommer bli debiterad en tilläggstaxa utöver ditt pris på trafiken i Sverige, på de tjänster du nyttjar i ett EU-land. Detta pris inklusive moms är lägre än tidigare priser, se nedan.

Utgående samtal
i EU-land
Ta emot samtal
i EU-land
Skicka SMS
i EU-land
Datatrafik
i EU-land
Sv taxa* + 0,58 kr/min 0,13 kr/min Sv taxa* + 0,23 kr/st Sv taxa* + 0,58 kr/MB

* Sv taxa avser din vanliga taxa du nyttjar i Sverige.
Om du har rörligt pris – ”Sv” innebär då att du blir debiterad svenska ordinarie priset plus den angivna tilläggstaxan.
Om du har fast pris/pott – ”Sv” innebär då att du endast blir debiterad den angivna tilläggstaxan.

Priser är inklusive moms och justering pga valutaförändringar kan ske fr.o.m. 2016-07-01.
Trots dessa sänkningar vill vi på Gotanet ändå påpeka att det fortfarande är kostsamt att använda datatrafik i utlandet!

Kontakta oss
Stäng